Zipster Voorwaarden ontwerpwedstrijd

1. Geschiktheid en inzending

1.1 DeZipster Ontwerpwedstrijd 2024 (hierna te noemen "de Wedstrijd") staat open voor alle individuen die gevestigd zijn in Europa. 

1.2 Alle inzendingen moeten uiterlijk op 29 februari 2024 om middernacht worden ingediend via het online inschrijfformulier dat beschikbaar is op hetZipster website.

1.3 Kandidaten op de shortlist ontvangen uiterlijk op 10 maart 2024 per e-mail bericht en moeten samenwerken met de organisatie. Zipster ontwerpteam om hun ontwerp af te ronden en klaar te maken voor bemonstering. 

2. Ontwerprichtlijnen

2.1 Deelnemers kunnen een basisconceptbeschrijving insturen of een bestand uploaden met een schets of voltooid ontwerp. 

2.2 Ontwerpen moeten origineel zijn. Als blijkt dat een ontwerp is geüpload dat eigendom is van een ander individu of organisatie, wordt de ontwerper automatisch gediskwalificeerd. 

3. Formaat van de inzending

3.1 Alle ontwerpen moeten worden geüpload via het inzendformulier.


4. Ontwerp in de eindfase

4.1 Zodra de ontwerpen op de shortlist definitief zijn, Zipster monsters van de ontwerpen maken. Door mee te doen aan de wedstrijd, ga je ermee akkoord om samen te werken met de Zipster team samen te werken om het ontwerp af te ronden en begrijp je dat ze waar nodig wijzigingen moeten aanbrengen aan het merk. 

5. Weergave van ontwerpen

5.1 De vijf geselecteerde ontwerpen worden getoond op Zipsterop de sociale media en de website, en worden per e-mail verzonden naar hun marketingdatabase. De winnaar wordt gekozen door middel van een stemming.


6. Prijzen

6.1 De winnaar van de Wedstrijd ontvangt een prijs van €500 of £500 in de lokale valuta van de winnaar (indien Euro of Pond Sterling). Hun ontwerp wordt ook gemaakt als onderdeel van een Zipster collectie. 

6.2 De vijf runners-up ontvangen elk een prijs van €100 of £100 in de vorm van een Zipster tegoedbon. 

7. Compensatie en vergoedingen

7.1 Er wordt geen compensatie of vergoeding gegeven aan deelnemers in verband met hun deelname aan de Wedstrijd, inclusief eventuele kosten die zijn gemaakt tijdens het ontwerpproces of het bijwonen van een evenement.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot de ingezonden ontwerpen, zijn eigendom van Zipster.

8.2 Door deel te nemen aan de Wedstrijd, verlenen deelnemersZipster het recht om hun ingezonden ontwerpen te gebruiken, aan te passen, te reproduceren en te tonen zonder enige verplichting tot het verstrekken van een vergoeding aan de deelnemer.

9. Algemene voorwaarden

9.1 Zipster behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden of die frauduleus blijken te zijn.

9.2 Zipster behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Wedstrijdregels, tijdlijn of andere aspecten wanneer dit nodig wordt geacht en zal dergelijke wijzigingen bekendmaken op de website van de Wedstrijd.

9.3 De beslissingen van de juryleden aangesteld door Zipster zijn definitief en bindend.

9.4 Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden.

10. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de Wedstrijd of deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met design.competition@zipsterbaby.com.

Door deel te nemen aan de Zipster 2024 Design Competition bevestig je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat.